Piscines Picornell 

appstore googleplay
Siguenos en: Facebook Instagram Youtube

SEAE

Forus

Dades de les piscines

Dades de les piscines

 
* Criteris per al seguiment de les correctes condicions fisicoquímiques i microbiològiques de l'aigua, segons el Decret 95/200 del 22 de febrer i 742/2013 de 27 de setembre de Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.
 
Decret 95/2000 *
Piscina climatitzada Piscina exterior
Clor lliure 0,5 – 2 ppm 1,98 1,34
pH 7,0 – 7,8 7,62 7,61
Temperatura aigua 24 – 30 ºC (piscina climatitzada) 27,8 13,5
CO2 piscina climatitzada No pot sobrepassar en 500mg/m3 al mesurat a l'exterior 483 -
CO2 piscina exterior • Aire net: A partir de 360 mg/m3
• Aire ciutat: 700 mg/m3
• Aire contaminat: per sobre els 1000 mg/m3
• Aire perillós: per sobre els 2000 mg/m3
- 391
Terbolesa Igual o menor a 5 UNF 0,5 0,7