Piscines Picornell 

appstore googleplay
Segueix-nos: Facebook Instagram Youtube

SEAE

Forus

Principis i característiques

Les activitats aquàtiques de les Piscines Bernat Picornell adreçades a nens i nenes, es plantegen des d'una vessant educativa.

Què entenem per activitat educativa?

En les activitats aquàtiques de les Piscines Bernat Picornell, el procés d'aprenentatge és tan important com l'objectiu a assolir. Es fa un treball individualitzat basat en les experiències pròpies de l'alumne i en la construcció d'aprenentatges significatius, en oposició a qualsevol plantejament repetitiu basat en la imitació.

Principis pedagògics

  • Respecte per l'evolució del nen: cada nen té el seu ritme d'aprenentatge i s'ha de respectar. Serà el seu moment maduratiu el que marcarà els objectius a assolir, sense saltar-nos cap etapa evolutiva.
  • Respecte per la voluntat del nen: no forçar-lo mai a fer l'activitat. Permetre que el nen visqui les seves pròpies experiències sense imposicions. Les vivències positives faran que assimili millor els continguts de les sessions.
  • Compromís amb la pràctica: crear l'hàbit de la activitat física. Que tan els pares com els nens siguin concients de la importància de mantenir la pràctica i ajudar-los a percebre el benefici.
  • Iniciació esportiva: L'activitat aquàtica educativa li donarà al nen una millor base per iniciar-se en els esports aquàtics.

Característiqes de les sessions

La sessió aquàtica és un tot. Comença quan el tècnic recull als seus alumnes i finalitza quan els torna a acompanyar al vestidor.

La circulació fins a la piscina permet treballar els hàbits d'ordre i higiene: respectar la cua, conèixer les normes bàsiques, respectar els altres usuaris i els seus companys, i tenir cura i aprendre a colocar-se el barnés i les sabatilles de bany.

Una vegada a piscina:
  • L'espai està delimitat segons les característiques del grup.
  • El tècnic s'adapta a les característiques dels nens que formen part del grup. Aprofita les possibilitats del medi, que    afavoreix la comunicació a tots el nivells: tònic, verbal, gestual i afectiu.
  • S'utilitza el joc com a eina fonamental en el procés d'aprenentatge, i s'evita la imitació i la repetició de patrons motors.
  • Es busca la màxima participació i experimentació del nen.
  • No s'utilitza material auxiliar de flotació fixe com a maneguets o bombolles per fomentar l'experimentació del propi equilibri.

Al final de la sessió, el tècnic acompanya els nens fins al vestidor, tornant a incidir en els hàbits d'ordre i higiene.

L' objectiu final és contribuir a l'educació integral del nen.