Piscines Picornell 

appstore googleplay
Siguenos en: Facebook Twitter Pinterest Instagram Youtube

SEAE

Avís Legal

AVÍS LEGAL

Clàusula de Protecció de Dades de AIGUA, ESPORTS I SALUT S.L.
 

L'informem que les dades de caràcter personal que voluntàriament ens proporciona mitjançant l'emplenament del present formulari seran recollides en uns fitxers dels quals és responsable AIGUA, ESPORTS I SALUT, S.L. (Avinguda de l'Estadi, 30-38, 08038  Barcelona) essent necessària per a la prestació de serveis, manteniment de les relacions i l'actualització de les seves dades. Vostè podrà adreçar-se a aquesta companyia per exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals.

Tanmateix, mitjançant qualsevol dels formularis de recollida de informació personal per a la prestació de determinats serveis: resposta a les consultes, enviament de documentació, ofertes de treball, subscripcions a publicacions, consultes del web..., vostè autoritza de forma expressa a AIGUA, ESPORTS I SALUT, S.L. per tractar les seves dades personals amb la finalitat d'oferir-li, a través de qualsevol mitjà, inclòs sms, correu electrònic o mitjà equivalent, informació sobre productes, serveis i promocions que puguin ser del seu interès, així com per cedir les seves dades personals, amb la mateixa finalitat, a les companyies del Grup SEAE -al qual pertany AIGUA, ESPORTS I SALUT, S.L.-

 
Clàusules legals en relació al WEB
 

1.       Objecte

La present pàgina web (www.picornell.cat), propietat d'AIGUA, ESPORTS I SALUT, S.L. (d'ara endavant, *AES), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta entitat.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d'aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

*AES es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per aquest motiu, es recomana que l'usuari llegeixi detingudament les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer ús, ja que aquestes poden sofrir algunes modificacions.

2.       Accés a la pàgina web

L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (*ISP) contractada pel seu compte.

Per la seva banda, *AES informa que no es fa responsable de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del com no li correspon, i pel qual l'accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

A més, *AES es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

En conseqüència, en cap cas *AES es responsabilitza de les conseqüències d'eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

 

3.       Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d'Usuari, per la qual cosa aquest accepta que l'ús sigui sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que *AES posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral o l'ordre públic i, en general, a fer ús conforme a les presents condicions generals.

Especialment, queda prohibit l'ús de la pàgina web amb finalitats lesives en els béns d'AES que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) d'AES o de tercers, si escau.

L'usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, *AES li informarà sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web.

Quant a l'ús dels serveis interactius que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l'usuari a través de la pàgina web, tals com a fòrums i, si escau, aquells altres que puguin oferir-se en el futur, seran conforme a la llei, les presents condicions, les condicions particulars, si escau, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

4.        Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts (d'ara endavant, els 'Continguts') de la pàgina web són propietat intel·lectual de *AES, tret que s'especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s'inclouen entre els continguts els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, *programario, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de *AES o si escau, tret que s'especifiqui el contrari.

L'Usuari haurà de respectar sempre tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de *AES.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets.
 

5.       Publicitat

A la pàgina web s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser aplicable. *AES no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

6.        Responsabilitat

En qualsevol cas, l'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que *AES pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquest Avís Legal o, si escau, per les condicions particulars d'aplicació.

7.        De la qualitat del servei

L'accés al Portal no implica l'obligació per part d' *AES de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'instruments adequats per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

*AES no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

8.        Dels Continguts

*AES no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en la web ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.

9.        Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents Condicions d'Accés queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar de l'accés a la pàgina web, l'usuari i *AES acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre.

 

<< volver